WINTER SALE
-25%
Pro každou REGISTRACI a OBNOVU
akce nelze kombinovat
72 Počet zbývajících slev

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

ve společnosti Merkandi LTD

Účely a rozsah Zásad ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů Uživatelů platformy Merkandi, kteří jsou fyzickými osobami, je Merkandi LTD (Unit 4E, Enterprise Court S63 5DB Rotherham, Spojené království), což znamená, že určuje účely a způsoby zpracování vašich osobních údajů.

Účelem Zásad je definovat opatření přijatá společností Merkandi k ochraně vašich osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím platformy a mobilní aplikace, jakož i součástí souvisejících služeb. Zásady specifikují zejména rozsah a právní základ pro zpracování vašich osobních údajů shromážděných společností Merkandi v souvislosti s vaším používáním platformy a mobilní aplikace. Vaše osobní údaje od vás získáváme, když si vytvoříte účet, v souvislosti s činnostmi prováděnými na platformě, zveřejňováním nebo prohlížením nabídek a v souvislosti s aktualizací vašich osobních údajů provedených prostřednictvím účtu. Zpracování osobních údajů může souviset i s výkonem řady dalších činností přímo souvisejících s používáním platformy a mobilní aplikace. Používání platformy, včetně stahování mobilní aplikace nebo používání mobilní aplikace či souvisejících služeb, je možné pouze po přečtení ustanovení těchto Zásad a Pravidel.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah osobních údajů zpracovávaných společností Merkandi se může lišit v závislosti na tom, jaké služby nebo funkce poskytované společností Merkandi používáte:

Registrace

Při registraci požadujeme tyto osobní údaje: e-mailovou adresu, přihlašovací jméno, heslo, telefonní číslo a informace o společnosti (podniku) a její adresu. Neposkytnutí výše uvedených údajů znamená, že s vámi nebudeme moci uzavřít smlouvu a následně nebudete moci využívat služby Merkandi..

Pomocí svého účtu 

Po registraci vás zavazujeme k vyplnění identifikačních údajů a poskytnutí údajů o adrese a kontaktních údajích nezbytných pro navázání kontaktu. Abychom mohli plně využívat výhody platformy, zavazujeme se, abyste uvedli svůj věk, abychom mohli ověřit vaši způsobilost k právním úkonům. Pokud nám poskytnete výběrový účet, budeme zpracovávat deklarované osobní údaje související s tímto účtem, tj. jméno a příjmení, číslo bankovního účtu a adresu bydliště.

Pro plnou aktivaci vašeho účtu požadujeme, abyste poskytli příslušné dokumenty, které umožňují ověření. Díky tomu budeme moci potvrdit údaje, které poskytnete v procesu vytváření účtu. Osobní údaje obsažené v ověřovacích dokumentech budeme zpracovávat pro účely provozu platformy.

Po registraci vašeho účtu a při používání služeb Merkandi vás zavazujeme k neustálé aktualizaci všech poskytnutých osobních údajů, pokud v jakémkoliv rozsahu nastanou změny.

Kromě toho shromažďujeme informace o vašich aktivitách na platformě, včetně o historii nákupů, vystavených nabídkách, vybraných platebních metodách i obsahu komentářů a odeslaných zpráv.

Používáním svého účtu nám můžete poskytnout i další, nepovinné osobní údaje, např. umístěním své fotografie nebo grafiky, která může prezentovat váš obrázek (avatar), čímž souhlasíte s jejich zpracováním. Poskytnutí těchto osobních údajů je zcela dobrovolné.

Kromě toho můžeme získat vaše osobní údaje v souvislosti s vaším využitím možnosti přihlásit se k platformě nebo mobilní aplikaci prostřednictvím externích autentizačních služeb nabízených jinými subjekty působícími nezávisle na Markandi.pl (např. služby nabízené společnostmi Google, Apple nebo služby nabízené jako součást webových stránek, včetně sociálních sítí - např. Facebook). V takovém případě shromažďujeme vaše osobní údaje pouze v podobě vašeho jména a příjmení nebo uživatelského jména, e-mailové adresy a avatara zveřejněného na takové službě nebo webu a tyto osobní údaje můžeme přiřadit k vašemu účtu nebo je zpracovávat pouze za účelem účel přihlášení nebo registrace na platformě. Při využívání externích autentizačních služeb si přečtěte předpisy a pravidla pro zpracování osobních údajů subjektů nabízejících takové služby.

Provedení transakce

Provádění plateb vyžaduje zpracování dalších osobních údajů, tj. údajů obsažených v nabídce (včetně zejména obsahu nabídky), transakčních údajů (zejména ohledně čísla bankovního účtu, způsobu platby, dodací adresy, způsobu doručení), údaje na fakturu s DPH a údaje umožňující sledování zásilky, zasílání zpráv, komunikaci s ostatními Uživateli a provádění plateb za služby poskytované Merkandi. Merkandi může mít také přístup k obsahu zpráv zasílaných mezi uživateli v rámci diskusí a sporů. Za účelem zpracování transakcí můžeme použít osobní údaje, které nám byly poskytnuty při Registraci. Kromě toho můžeme v oblasti podpory prodeje zpracovávat i Vaše osobní údaje, vč obratová hodnota, informace o objednávkách (jejich provedení nebo zrušení, čísla zásilek).

Kontaktní formulář

V kontaktním formuláři zpracováváme kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro komunikaci s vámi a pro splnění vašeho požadavku. Může se jednat o osobní údaje jako je jméno a příjmení, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

Kromě toho vás v rámci služby Uživatele můžeme kontaktovat také prostřednictvím použití osobních údajů poskytnutých pro tento účel ve vašem účtu nebo poskytnutých vámi prostřednictvím kanálů sociálních médií (např. Facebook Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, WeChat). V případě kontaktu s Merkandi prostřednictvím kanálů sociálních médií nabízených subjekty na nás nezávislými shromažďuje Merkandi osobní údaje v podobě jména Uživatele (v případě např. Facebook Messenger, Instagram, Twitter) nebo telefonního čísla (např. v případě WhatsApp, WeChat) pouze pro kontaktní účely. Pokud to platné zákony umožňují, bude společnost Merkandi oprávněna získávat a uchovávat i další osobní údaje týkající se komunikace, např. informace o žádostech o podporu nebo zpětnou vazbu od uživatelů.

Příchozí hovory na infolince

Příchozí hovory na horké lince Merkandi jsou nahrávány. Pokud se rozhodnete nás kontaktovat telefonicky, Vaše osobní údaje vč. z hlediska telefonního čísla a obsahu nahrávky (včetně informací poskytnutých během rozhovoru) zpracujeme za účelem vyřízení žádosti.

Účast ve věrnostních programech, soutěžích nebo propagačních kampaních

V souvislosti s Vaší účastí ve věrnostních programech, soutěžích nebo propagačních kampaních budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro realizaci výše uvedených akcí. V závislosti na typu pořádané akce to mohou být mj. jméno a příjmení, kontaktní údaje (např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa) nebo jakékoli další údaje nezbytné pro splnění kritérií účasti na těchto akcích.

Marketingové aktivity 

V rámci marketingových aktivit můžeme na základě oprávněného zájmu nebo na základě vašeho souhlasu zpracovávat informace, které nám pomáhají přiřazovat reklamy a obsah vašim preferencím a očekáváním (včetně v souvislosti se zobrazováním behaviorální reklamy). Mohou to být mj IP adresa, údaje z cookies nebo informace o vaší návštěvnosti webu, včetně prohlížených nabídek a preferencí v tomto ohledu. Kromě toho budeme na základě výše uvedených podmínek zpracovávat také Vaše kontaktní údaje včetně údajů nezbytných k zasílání informací včetně obchodních informací ve Vámi uvedeném rozsahu (telefonní číslo nebo e-mailová adresa).

Analytická a statistická činnost

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat pro analytické a statistické účely, včetně pro účely provádění průzkumů. Pro tyto účely budeme využívat především informace o vaší aktivitě na Platformě, včetně informací souvisejících s využíváním jednotlivých služeb, a dále osobní údaje týkající se vašich preferencí a očekávání. Prostřednictvím průzkumů zasílaných Uživatelům prostřednictvím e-mailu nebo zpřístupněných přímo na Platformě od vás může Merkandi shromažďovat osobní údaje, které mohou zahrnovat například věk. Vaše osobní údaje můžeme také použít k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení platformy. V tomto ohledu Merkandi využívá mj. technologii založenou na digitálním snímání otisků prstů, která spočívá ve stahování tzv digitální „otisky prstů“ zařízení Uživatelů, které nám umožňují identifikovat zařízení, které používáte, nebo aplikaci, kterou nainstalujete. Informace, které o vás v tomto ohledu shromažďujeme, mohou představovat osobní údaje. Můžeme zpracovávat osobní údaje jako např IP adresa, údaje z cookies, parametry vámi používaného softwaru a hardwaru, konfigurace vašeho zařízení (např. údaje o nainstalovaných pluginech) nebo informace o vašem provozu na webu (včetně použití síťových komunikačních protokolů), zobrazené stránky a informace o používání mobilní aplikace.

Akce související s vymáháním nároků nebo obranou proti nárokům

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s naším právem uplatňovat nároky nebo se proti nim bránit. Za tímto účelem společnost Merkandi zpracovává vaše osobní údaje po celou dobu, po kterou v souladu s platnými právními předpisy neuplynuly nároky vyplývající z vaší smlouvy se společností Merkandi nebo související s využíváním služeb společnosti Merkandi, platforem a mobilní aplikace. Může se jednat například o výši dluhu, informace související s konkrétní objednávkou nebo nabídkou, transakční údaje nebo informace získané v souvislosti s kontaktováním horkých linek Merkandi. Rozsah námi zpracovávaných osobních údajů se může čas od času měnit v závislosti na předmětu reklamace.

Účely, důvody a doba zpracování osobních údajů 

V závislosti na tom, jaké služby poskytované společností Merkandi využíváte, existují různé účely a právní důvody pro zpracování osobních údajů společností Merkandi a období, během kterých může společnost Merkandi uchovávat nebo používat vaše osobní údaje.

Pro každý z účelů zpracování jsme definovali právní základ a maximální dobu uchovávání osobních údajů. Po uplynutí uvedené doby nebudeme osobní údaje používat pro uvedený účel. To však neznamená, že je v každém případě smažeme. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nejdelší z uvedených období souvisejících s konkrétními službami Merkandi. Níže jsme popsali standardní činnosti týkající se osobních údajů v souvislosti s využíváním služeb společnosti Merkandi. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů při využívání některých služeb naleznete také v pravidlech těchto služeb.

Registrace a obsluha účtu, zpracování uživatelských transakcí

Používání některých funkcí dostupných na Platformě (včetně používání mobilní aplikace) vyžaduje registraci v souladu s Předpisy. Zřízení a používání účtu zahrnuje zpracování vašich osobních údajů námi.

Merkandi také zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s nakládáním s Transakcí.

Informace, které zveřejníte na platformě, nepocházejí od Merkandi a nejsou iniciovány Merkandi. Společnost Merkandi proto v maximální možné míře podle platných zákonů neodpovídá za poskytnuté informace. Pokud je to možné, nabídky a zprávy by neměly obsahovat osobní údaje. Pokud v nabídkách nebo zprávách uvádíte své osobní údaje, činíte tak na základě vlastního informovaného a informovaného rozhodnutí. Rizika spojená s poskytováním takových informací by proto měla být pečlivě zvážena.

V souvislosti s nakládáním s vaším účtem a vašimi transakcemi zpracováváme vaše osobní údaje podle pravidel popsaných v tabulce níže. Kromě toho mohou být vaše osobní údaje zpracovávány pro další účely, včetně analytických, marketingových a zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, o kterých se více dozvíte v těchto Zásadách.

V souvislosti s prováděním některých vašich transakcí (např. transakce podléhající archivaci nebo zúčtování DPH společností Merkandi) jsme ze zákona povinni zpracovávat, včetně archivace, osobní údaje týkající se těchto transakcí.

Účel zpracování osobních údajů Právní základ pro zpracování osobních údajů Doba uchovávání osobních údajů pro konkrétní účel (doba uchovávání)
Činění úkonů souvisejících s vyřizováním registrace provedené Uživatelem a poskytováním elektronických služeb v oblasti obsluhy uživatelských účtů Merkandi čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR (nutnost uzavření a plnění smlouvy) - osobní údaje nezbytné pro zřízení a provoz Účtu Dokud nebude služba dokončena
Poskytnutí individuálního charakteru nastavení účtu (umístění avatara a dalších nepovinných osobních údajů do Účtu) nebo poskytnutí osobních údajů při přihlášení do platformy prostřednictvím externí služby čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas uživatele) - pouze v rozsahu nepovinných Osobních údajů, které nejsou nutné k používání účtu Do doby, než budou z Účtu odstraněny nepovinné osobní údaje (odvolán souhlas) nebo nebude dokončena služba
Vyřizování reklamací včetně řešení technických problémů čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem společnosti Merkandi na ochraně práv společnosti Merkandi a uživatele) Do vyřízení reklamace nebo vyřešení nahlášeného problému
Vymáhání nároků a obrana proti nárokům vyplývajícím z uzavřené smlouvy nebo souvisejících s poskytováním služeb, včetně vymáhání pohledávek, vedení soudních, rozhodčích a mediačních řízení čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem společnosti Merkandi na ochraně práv společnosti Merkandi) Do posledního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí 3 let od skončení služebního poměru
Plnění zákonných povinností vyplývajících z daňových a účetních předpisů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. c GDPR ve spojení s čl. 70 odst. 1 daňového řádu a Čl. 74 zákona o účetnictví (nezbytné pro splnění zákonné povinnosti) 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém uplynula lhůta pro zaplacení daně
Plnění zpracovatelských povinností včetně archivace transakčních dat vyplývajících z Balíčku DPH pro e-commerce čl. 6 sec. 1 lit. c GDPR (zákonná povinnost) 10 let od konce roku, ve kterém byla transakce provedena.

Uživatelská podpora a kontaktní formulář

Pokud se obrátíte na oddělení zákaznických služeb, včetně zavolání na horkou linku, může Merkandi zpracovávat (např. uchovávat nebo analyzovat) vaše osobní údaje v rámci provozu platformy.

Společnost Merkandi může také shromažďovat vaše osobní údaje, pokud nás kontaktujete pomocí nástrojů dostupných v Merkandi, včetně kontaktního formuláře dostupného v Merkandi. Tyto osobní údaje jsou nezbytné k tomu, aby vás společnost Merkandi mohla kontaktovat, jakož i k tomu, abyste mohli kontaktovat jiné uživatele pro účely přímo související s fungováním společnosti Merkandi. Kontaktní formulář poskytnutý společností Merkandi se nepoužívá pro soukromou korespondenci nesouvisející s transakcí a jeho použití pro takové účely může představovat porušení Předpisů. Za účelem čelit porušování zákona, včetně nekalých praktik, shromažďuje Merkandi údaje o komunikaci uskutečněné prostřednictvím výše uvedeného formuláře. Merkandi může také analyzovat a blokovat pomocí speciálního softwaru obsah zpráv zasílaných mezi Uživateli prostřednictvím výše uvedeného kontaktního formuláře, zejména pokud se jedná o spam (nevyžádané reklamní informace), obsahuje zakázaný obsah, např. pobídky k páchání trestné činnosti nebo jinak ohrožuje bezpečnost uživatelů. jsou například určeny k nezákonnému získání hesla k účtu nebo k porušení předpisů.

V souvislosti s vyřizováním dotazů adresovaných Merkandi. včetně prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme vaše osobní údaje podle pravidel popsaných v tabulce níže. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i pro jiné účely, včetně analytických, marketingových a zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, o kterých se více dozvíte v těchto Zásadách.

Účel zpracování Osobních údajů Právní základ pro zpracování osobních údajů Doba uchovávání osobních údajů pro konkrétní účel (doba uchovávání)
Kontaktování Uživatelů, mimo jiné pro účely související s poskytováním služeb, Uživatelská služba, prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů, zejména e-mailu, telefonu a kanálů sociálních médií; čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR (nezbytnost plnění smlouvy) Do doby ukončení poskytování služeb
Vyřizování požadavků Uživatelů, zejména poskytnutých zákaznickému oddělení a prostřednictvím kontaktního formuláře, pokud přímo nesouvisejí s plněním smlouvy čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem společnosti Mercandi odpovídat na dotazy) Do doby doplnění odpovědi nebo předmětu dotazu či požadavku
Prevence porušení v vedené komunikaci čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem Merkandi na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb) Dokud nebude komunikace dokončena
Aplikace a vývoj automatizovaných komunikačních kanálů (strojové učení) čl. 6 sec. 1 písmeno f GDPR (vylepšení algoritmu odpovědného za fungování automatizovaných komunikačních kanálů) Po dobu 12 měsíců ode dne odeslání zprávy
Vymáhání nároků a obrana proti nárokům vyplývajícím z uzavřené smlouvy nebo souvisejících s poskytováním služeb, včetně vymáhání pohledávek, vedení soudních, rozhodčích a mediačních řízení čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem společnosti Merkandi na ochraně práv společnosti Merkandi) Do posledního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí 3 let od skončení služebního poměru

Věrnostní programy, soutěže, propagační kampaně

Merkandi může organizovat soutěže nebo propagační kampaně. Pokud se rozhodnete zúčastnit se takové akce, vaše osobní údaje (např. informace nezbytné pro kontakt) může Merkandi použít k jejímu efektivnímu provedení. Kontaktní údaje Uživatelů, kteří se dobrovolně účastní akcí, zpracovává Merkandi v souladu se zákonem a pro účely související s těmito akcemi. V rámci Platformy se Uživatelé mohou také zapojit do věrnostních programů.

Pokud se zúčastníte programu, soutěže nebo propagační kampaně, mohou být vaše osobní údaje společností Merkandi použity v souladu s tabulkou níže, nicméně podrobnější pravidla pro zpracování osobních údajů mohou být zahrnuta ve vyhrazených předpisech těchto akcí. Kromě toho mohou být vaše osobní údaje zpracovávány pro další účely, včetně analytických, marketingových a zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, o kterých se více dozvíte v těchto Zásadách.

Účel zpracování osobních údajů Právní základ pro zpracování osobních údajů Doba uchovávání osobních údajů pro konkrétní účel (doba uchovávání)
Činění úkonů směřujících k uzavření smlouvy a poskytování služeb v rozsahu umožnění účasti ve věrnostním programu čl. 6 sec. 1 lit. b GDPR (nezbytnost uzavření a plnění smlouvy) nebo pokud poskytnete nepovinné Osobní údaje, které nejsou nezbytné - čl. 6 (1) (a) GDPR (souhlas) Do ukončení účasti ve věrnostním programu nebo v případě nepovinných osobních údajů - do odvolání souhlasu
Umožnění účasti v soutěži nebo propagační kampani čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem spočívající v plnění povinností vyplývajících z veřejného příslibu, pořádání soutěží nebo obdobných akcí, a to i v souvislosti s výkonem činností zaměřených na propagaci značky Merkandi) Do ukončení účasti v soutěži (např. vydání výhry) nebo propagační kampaně nebo do podání účinné námitky
Plnění zákonných povinností vyplývajících z daňových a účetních předpisů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. c GDPR ve spojení s čl. 70 odst. 1 daňového řádu a Čl. 74 zákona o účetnictví (nezbytné pro splnění zákonné povinnosti) 5 let od konce kalendářního roku, ve kterém uplynula lhůta pro zaplacení daně
Vymáhání nároků a obrana proti nárokům vyplývajícím z uzavřené smlouvy nebo souvisejících s umožněním účasti na akci / realizaci akce, včetně vymáhání pohledávek, soudních, rozhodčích a mediačních řízení čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem společnosti Merkandi na ochraně práv společnosti Merkandi) Do posledního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí 3 let od ukončení účasti na akci / realizaci akce

Marketingové aktivity

 • Merkandi může také použít vaše osobní údaje pro účely provádění marketingových aktivit. Takové akce mohou zahrnovat:
 • zobrazování marketingového obsahu na Platformě nebo v mobilní aplikaci, který není přizpůsoben vašim preferencím (kontextová reklama). Pokud jsou osobní údaje využívány k zobrazování kontextové reklamy, dochází k jejich zpracování v souvislosti s realizací oprávněného zájmu správce nebo třetí strany spočívajícího v propagaci vlastního podnikání Merkandi nebo činnosti třetích osob;
 • zobrazování marketingového obsahu, který je přizpůsoben vašim preferencím, včetně úpravy kategorie nabídek nebo jednotlivých nabídek v nastavení Platformy nebo nastavení služeb třetích stran na základě vaší aktivity na Platformě (behaviorální reklama). Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů shromážděných prostřednictvím cookies a jiných podobných technologií, jsou následně zpracovávány společností Merkandi a externími subjekty pro marketingové účely. Takové akce jsou prováděny pouze po udělení souhlasu, který lze kdykoli odvolat.
 • provozování dalších druhů činností souvisejících s přímým marketingem zboží nebo služeb (zasílání obchodních informací elektronickými prostředky nebo jiné marketingové aktivity) prostřednictvím různých kanálů elektronické komunikace, včetně e-mailu, SMS / MMS, push. Kontaktujeme nás i telefonicky. Takové kroky jsou činěny na základě oprávněného zájmu Merkandi nebo oprávněného zájmu subjektů spolupracujících s Merkandi. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Za účelem provádění marketingových aktivit využívá Merkandi v některých případech profilování. To znamená, že díky automatickému zpracování osobních údajů vyhodnocujeme vybrané faktory týkající se Uživatelů za účelem analýzy jejich chování nebo vytvoření prognózy do budoucna. To umožňuje lepší přizpůsobení zobrazovaného obsahu individuálním preferencím a zájmům Uživatele.

V souvislosti s realizací marketingových aktivit zpracováváme Vaše osobní údaje podle pravidel popsaných v tabulce níže. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i pro jiné účely, včetně analytických účelů a zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, o kterých se více dozvíte v těchto Zásadách.

Účel zpracování osobních údajů Právní základ pro zpracování údajůosobowych Doba uchovávání osobních údajů pro konkrétní účel (doba uchovávání)
Zobrazování kontextové reklamy (provádění přímého marketingu vlastních služeb Merkandi nebo zboží nebo služeb nebo zboží třetích stran) čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem společnosti Merkandi na propagaci zboží nebo služeb společnosti Merkandi nebo třetích stran) Dokud nepřestanete používat Platformu nebo mobilní aplikaci
Zobrazování behaviorální reklamy na základě dříve prohlíženého obsahu, úprava kategorie nabídek nebo jednotlivých nabídek v nastavení Platformy nebo v nastavení služeb třetích stran na základě aktivity na Platformě čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR v souvislosti s žert. 173 zákona o telekomunikacích (oprávněný zájem společnosti Merkandi na propagaci zboží nebo služeb společnosti Merkandi nebo třetích osob v souvislosti s uděleným souhlasem) Do doby odvolání souhlasu (v souladu s ustanoveními zákona o telekomunikacích) nebo vyslovením účinné námitky proti zpracování osobních údajů
Kontaktování Uživatelů pro účely související s povolenými marketingovými aktivitami prostřednictvím dostupných elektronických komunikačních kanálů, včetně e-mailu, SMS / MMS push. Kontakt telefonicky čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR v souvislosti s žert. 10 zákona o poskytování elektronických služeb nebo čl. 172 zákona o telekomunikacích (oprávněný zájem společnosti Merkandi na propagaci zboží nebo služeb společnosti Merkandi nebo třetích osob v souvislosti se souhlasem uděleným komunikačnímu kanálu) Do doby odvolání souhlasu se zasíláním zpráv nebo informací (podle ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb nebo zákona o telekomunikacích) nebo vyslovení účinné námitky proti zpracování osobních údajů

Analytická a statistická činnost a šetření

Vaše osobní údaje může Merkandi zpracovávat pro analytické a statistické účely. V tomto případě používáme vaše osobní údaje k provádění analýz aktivit, stanovení nákupních preferencí a ke zlepšení funkčnosti a kvality služeb Merkandi. Možnost zpracování informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie a podobné technologie společností Merkandi pro analytické a statistické účely závisí na souhlasu uživatele s ukládáním těchto informací na koncovém zařízení.

Prostřednictvím průzkumů zasílaných Uživatelům prostřednictvím e-mailu nebo zpřístupněných přímo na Platformě shromažďuje Merkandi od Uživatelů osobní údaje, které lze použít k testování preferencí Uživatelů a přizpůsobení nabídky Merkandi jejich očekáváním. Tyto osobní údaje se také používají k vytváření statistických analýz.

V souvislosti s prováděním analytických a statistických činností zpracováváme Vaše osobní údaje podle pravidel popsaných v tabulce níže. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i pro jiné účely, zejména pro zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, o kterých se více dozvíte v těchto Zásadách.

Účel zpracování osobních údajů Právní základ pro zpracování osobních údajů Doba uchovávání osobních údajů pro konkrétní účel (doba uchovávání)
Provádění statistických analýz čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem společnosti Merkandi analyzovat aktivitu uživatelů, včetně historických aktivit, za účelem optimalizace poskytovaných služeb) Po dobu, než skončí uchovávání osobních údajů Uživatele v souvislosti s jiným aktivním účelem zpracování nebo do vyslovení účinné námitky proti zpracování Osobních údajů (nejdéle však do posledního dne kalendářního roku následujícího po uplynutí 3. let od ukončení poskytování služeb společností Merkandi)
Řízení provozu na Platformách, včetně sledování aktivity Uživatelů, což zahrnuje mj. vyhledávaná klíčová slova a zveřejněné nabídky čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem společnosti Merkandi na analýze aktivity Uživatelů za účelem optimalizace poskytovaných služeb) Osobní údaje jsou zpracovávány v reálném čase, takže budou uchovávány až do ukončení užívání služeb poskytovaných společností Merkandi uživatelem na platformách (tj. do doby, než opustí webové stránky)
Provádění průzkumů, průzkumů a analýz týkajících se Platformy, a to i z hlediska fungování, zlepšování provozu dostupných služeb nebo odhadování hlavních zájmů a potřeb návštěvníků čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR (oprávněný zájem společnosti Merkandi na analýze aktivity Uživatelů za účelem optimalizace poskytovaných služeb) Osobní údaje jsou zpracovávány v reálném čase, takže budou uloženy až do ukončení užívání služeb poskytovaných společností Merkandi na platformách uživatelem (tj. do dokončení průzkumu, výzkumu nebo analýzy.

Zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb

Pokud je to nutné k zajištění bezpečnosti služeb, včetně IT zdrojů nebo bezpečnosti ostatních Uživatelů, je Merkandi oprávněna automaticky shromažďovat a zaznamenávat vaše osobní údaje přenášené na server prostřednictvím webových prohlížečů nebo vašeho zařízení při používání Platformy nebo mobilní aplikace.

Aby byla zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení, Merkandi shromažďuje a zaznamenává osobní údaje přenášené na server prostřednictvím webových prohlížečů nebo vašich zařízení (které zahrnují zejména: technické prvky zařízení, nastavení vašeho prohlížeče a podrobné informace o vašem chování na Merkandi ), způsobem, který umožňuje vytvořit jedinečný digitální „otisk“ zařízení nebo instancí aplikací, které používáte. Merkandi může takový digitální „otisk prstu“ použít k dodatečné autentizaci Uživatele. Tyto činnosti pomáhají předcházet zneužívání a podvodům.

V souvislosti se zajištěním bezpečnosti poskytovaných služeb zpracováváme Vaše osobní údaje podle pravidel popsaných v tabulce níže.

Účel zpracování osobních údajů Právní základ zpracování osobních údajů Doba uchovávání osobních údajů pro konkrétní účel (doba uchovávání)
Zajištění bezpečnosti služeb, které poskytujeme elektronicky, včetně prosazování dodržování interních pravidel, prevence podvodů a zneužití a zajištění bezpečnosti provozu. čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO (nezbytnost plnění smlouvy, která je nutná pro poskytování služby online nákupní platformy poskytovatelem digitálních služeb ve smyslu zákona o národním systému kybernetické bezpečnosti). Až do ukončení využívání služeb uživatelem.

IP adresa, cookies, umístění a identifikační čísla mobilních zařízení

Merkandi může shromažďovat vaše osobní údaje v rámci provozování platforem prostřednictvím takových technologií, jako jsou soubory cookie, sledovací pixely a objekty sdílené lokálně (např. v prohlížeči nebo na zařízení).

Společnost Merkandi si místně stáhne informace o aktuální poloze vašeho zařízení, pokud nám takové osobní údaje poskytnete. Tyto osobní údaje nebudou společností Merkandi uloženy. Před stažením informací o poloze budete požádáni o souhlas.

Práva uživatelů na zpracování osobních údajů a jejich realizace

Merkandi vám umožňuje plnit všechna vaše práva podle GDPR, tedy práva popsaná v čl. 15-21 GDPR. Níže naleznete podrobný popis jednotlivých práv.

 • právo na přístup k osobním údajům vám umožňuje získat od společnosti Merkandi informace o zpracování vašich osobních údajů společností Merkandi, včetně zejména o účelech a právních důvodech zpracování, rozsahu uchovávaných údajů, subjektech, kterým jsou vaše údaje zpřístupněny a plánované datum vymazání dat.
 • můžete uplatnit právo na získání kopie vašich osobních údajů a získat kopii vašich osobních údajů zpracovávaných společností Merkandi.
 • Můžete uplatnit právo na opravu svých osobních údajů, pokud zjistíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné. V tomto případě se zavazujeme odstranit případné nesrovnalosti či chyby ve zpracovávaných osobních údajích a doplnit je, pokud budou neúplné.
 • Právo na výmaz osobních údajů můžete uplatnit, pokud: vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány společností Merkandi; odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování; Vaše osobní údaje budou zpracovávány protiprávně.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů můžete uplatnit, pokud: zjistí, že vaše osobní údaje jsou nesprávné - můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů na dobu, která nám umožní zkontrolovat správnost těchto údajů; Vaše osobní údaje budou zpracovávány nezákonně, ale chcete, aby byly vymazány; Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat, ale můžete je potřebovat k obhajobě nebo k uplatnění nároků; vznesete námitku proti zpracování osobních údajů - dokud nebude určeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad důvody pro námitku.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů můžete uplatnit, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo smluvním vztahu se společností Merkandi a pokud je zpracování prováděno automatizovaným způsobem.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely můžete kdykoli uplatnit, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely, aniž byste takovou námitku museli odůvodňovat.
 • Právo vznést námitku proti jiným účelům zpracování osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete kdykoli uplatnit, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Merkandi (například pro analytické nebo statistické účely). Námitka v tomto ohledu by měla obsahovat odůvodnění.
 • Právo odvolat souhlas můžete kdykoli uplatnit, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, čímž však není dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.
 • Pokud uplatníte své právo vznést námitku proti profilování osobních údajů, měli byste se odhlásit ze všech zařízení a smazat soubory cookie (v některých případech může proces trvat až 48 hodin.

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu.

Dozor nad správným zpracováním osobních údajů v Anglii vykonává Information Commissioner's Office (ICO): https://ico.org.uk/

Informace o GDPR na webu ICO: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/

Příjemci osobních údajů

Merkandi může předávat vaše osobní údaje následujícím třetím stranám:

subjekty spolupracující s Merkandi provozující webové stránky nebo poskytující internetové aplikace (včetně mobilních aplikací) za účelem zveřejňování nabídek uživatelů zveřejněných v reklamních kategoriích;

subjekty spolupracující s Merkandi, provozující webové stránky nebo poskytující internetové aplikace (včetně mobilních aplikací), které umožňují porovnávání názorů na transakce, za účelem shromažďování názorů na transakce uzavřené na Platformách prostřednictvím průzkumů.

Společnost Merkandi může spolupracovat se třetími stranami, např. specializovanými poskytovateli služeb ukládání osobních údajů, analytických služeb, služeb vymáhání pohledávek, za účelem poskytování služeb těchto subjektů společnosti Merkandi. V tomto případě tyto subjekty nejsou oprávněny používat Vaše osobní údaje pro vlastní účely (osobní údaje budou vždy zpracovávány jménem a pro potřeby Merkandi) a jejich činnost podléhá ustanovením platného práva a těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Rozsah spolupráce zahrnuje:

ukládání informací a přístup: ukládání informací nebo přístup k informacím, které jsou již uloženy ve vašem zařízení, jako jsou reklamní identifikátory, identifikátory zařízení, soubory cookie a podobné technologie;

personalizace: shromažďování a zpracování informací za účelem personalizace reklam a/nebo obsahu na webových stránkách nebo v aplikacích;

výběr reklam, zobrazování a hlášení: shromažďování informací a jejich kombinování s dříve shromážděnými informacemi za účelem výběru a zobrazování reklam a měření jejich účinnosti (jaké reklamy se zobrazovaly, jak často, kdy a kde se zobrazovaly a zda jste podnikli nějaké související akce s reklamou, včetně například kliknutí na reklamu nebo provedení nákupu);

vedení vymáhání pohledávek;

poskytování podpůrných služeb / zlepšení procesu plnění objednávek umístěných na Merkandi.

Vaše osobní údaje v oblasti image (avatar) sdílíme s ostatními Uživateli v případě komunikace prováděné v rámci Merkandi.

Merkandi může zpřístupnit vaše osobní údaje orgánům veřejné moci na základě zákonných ustanovení v souvislosti s vedenými řízeními o možném porušení zákona nebo potírání jiných možných porušení Nařízení (včetně řízení ve věci podvodu a zneužívání podle Merkandi).

V rámci přijatých Zásad se Merkandi zavazuje neprodávat osobní údaje Uživatelů. V případě restrukturalizace nebo prodeje podniku nebo jeho části a převodu veškerého majetku nebo jeho významné části na nového vlastníka mohou být osobní údaje Uživatelů, včetně vašich, předány novému vlastníkovi za účelem zajištění pokračování služeb v rámci platformy.

Společnost Merkandi může sdílet anonymizované osobní údaje (tj. ty, které neidentifikují konkrétní Uživatele) s externími poskytovateli služeb, důvěryhodnými partnery nebo výzkumnými agenturami za účelem lepšího rozpoznání atraktivity reklam a služeb pro Uživatele, zlepšení celkové kvality a efektivity služeb poskytovaných Merkandi nebo uvedené entity nebo účast na vědeckém výzkumu, který přináší široce chápaný společenský přínos.

Pokud prodáváte pod Účtem, jste povinni po získání od Merkandi osobních údajů ostatních Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami, plnit veškeré povinnosti dle GDPR, včetně informační povinnosti, a zajistit, aby uplatňovali svá práva dle GDPR. 

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor

Vaše osobní údaje mohou být předávány mimo Evropský hospodářský prostor mimo jiné:

 • Google LLC se sídlem v Mountain View, Spojené státy americké, v souvislosti s používáním e-mailového systému a nástrojů obsažených v G-Suite pro statistické a administrativní účely a v souvislosti s používáním mechanismu Google reCAPTCHA pro bezpečnostní účely;
 • Google Ireland Limited se sídlem v Dublinu, Irsko, v souvislosti s využíváním služeb zpracování osobních údajů nabízených tímto subjektem k zajištění poskytování služeb společnosti Merkandi nabízených v rámci Merkandi;
 • Facebook - Facebook Ireland Limited se sídlem v Dublinu, Irsko, v souvislosti se zpracováním údajů o zobrazených stránkách a zobrazeném obsahu;
 • UserEngage - UserEngage Sp. z o.o. se sídlem v polské Varšavě v souvislosti se zpracováním údajů o prohlížených stránkách, údajů o chování, informací o uživatelích a návštěvnících, e-mailové komunikace a systému přímého marketingu;
 • Smartlook - Smartlook.com s.r.o. se sídlem v Brně, Česká republika, v souvislosti se zaznamenáváním a zpracováním chování uživatelů, včetně údajů o chování;
 • LiveChat - LiveChat Software S.A. se sídlem v polské Wroclawi v souvislosti se zpracováním údajů o prohlížených stránkách, informace o uživatelích a návštěvnících, e-mailová komunikace, chat;
 • Zendesk INC se sídlem v San Francisku ve Spojených státech amerických v souvislosti se zpracováním údajů o prohlížených stránkách, informací o uživatelích a kontaktování návštěvníků, e-mailové komunikaci, chatu;
 • Retool INC se sídlem v San Francisku, Spojené státy americké, v souvislosti se zpracováním uživatelských údajů ve formě souhrnů;
 • Platební brány - MultisafePay, iYzico, Przelewy24, Paypal, Stripe, v souvislosti se zpracováním plateb a uživatelských informací.

Merkandi vždy funguje na základě mechanismů zajišťujících odpovídající úroveň ochrany, včetně za použití standardních smluvních doložek o předávání osobních údajů zpracovatelům osobních údajů usazeným ve třetích zemích schválených Evropskou komisí.

Změna ustanovení

V případě potřeby může Merkandi změnit ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

Kontaktní údaje

Pro více informací o zpracování vašich osobních údajů, včetně odpovědí na dotazy týkající se rozsahu Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte správce údajů.

Zde jsou jeho kontaktní údaje:

Emailová adresa: info@merkandi.pl

Telefonní číslo: +48 22 307 97 38

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

Přihlášením k odběru novinek newsletter souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.